Web Analytics

UPDATES

Nieuws

De Kwartiermakers in vakantiereces

27 juli 2022

De Kwartiermakers van KMIDB gaan de komende weken op vakantie. Dat wil dan zeggen dat we week 31 (1 t/m 7 augustus) geheel niet bereikbaar zijn en de weken 32-33 gedeeltelijk. De mail reply's geven meer informatie over de specifieke onbereikbaarheid van de individuele kwartiermakers.

IMPACTis de naam van het digi-magazine waar Kwartiermakers in de Bouw aan werkt

Nieuws

Kwartiermakers maken IMPACT

Nieuws

Kwartiermakers in de Bouw gaat alle kennis en informatie die er over verduurzaming van de gebouwde omgeving is bundelen. Dat gaan we doen door vier keer per jaar het digimagazine IMPACT uit te geven. Wil jij in september het eerste nummer in je brievenbus? Mail dan nu vast je mailadres naar brigitte.berends@kmidb.nl.

Verbindingen tot stand brengen om zo de uitvoering van de verduurzamingsopgave te versnellen. Dat is waar wij als Kwartiermakers in de bouw ons dagelijks voor inzetten. Het maken van verbinding is dan ook het centrale uitgangspunt van het digimagazine IMPACT waar wij nu aan werken. 

IMPACT wordt modern, toegankelijk en herkenbaar vol met inspirerende verhalen. Het eerste nummer verschijnt in september. 

Rijksvastgoedbedrijf gaat verduurzamen

Versnellingstudio

Rijksvastgoedbedrijf gaat Paleis Noordeinde verduurzamen

Nieuws

Paleis Noordeinde krijgt 191 zonnepanelen op het dak. Daarmee is het werkpaleis van Koning Willem-Alexander het eerste rijksmonument dat het Rijksvastgoedbedrijf gaat verduurzamen. Nederland telt in totaal 62.000 rijksmonumenten. Met een versnellingsstudio heeft Kwartiermakers in de Bouw zich al eens over dit vraagstuk gebogen

Paleis Noordeinde moet met het opwekken van energie voor eigen gebruik positief bijdragen aan het Klimaatakkoord en de klimaatambities van de Rijksoverheid. Innovaties worden toegepast ten behoeve van de constructie. Brandveiligheid- en elektrotechnische installaties voldoen aan de maximale veiligheidseisen. Deze aanpassingen zijn, samen met de voorzieningen die getroffen worden om het zicht op het paleis in stand te houden, van invloed op de hoogte van de investering in de zonnepanelen.

De energieproductie van de 191 panelen op Paleis Noordeinde zal 68,1 MWh per jaar zijn. Per MWh duurzaam opgewekte energie komt er 0,34 ton minder CO2 in de atmosfeer. De maximale CO2-reductie betreft 23,1 ton CO2 per jaar.

Het energievraagstuk speelt bij alle rijksmonumenten een grote rol. Immers, de meeste complexen zijn slecht geïsoleerd en hebben grote ruimtes die niet altijd passen. Denk bijvoorbeeld aan kloosters, fabrieken, kazernes en kastelen. De Provincie Noord-Brabant begon daarom met een zogenoemde Erfgoedfabriek om verduurzaming van monumenten vorm te geven. Centrale vraag: hoe krijgen wij die monumentale parels met bestaande en nieuwe technieken energie neutraler? En dit uiteraard zonder afbreuk te doen aan de uitstraling en monumentale waarde van de gebouwen. Welke condities moeten aangepast worden en met welke samenwerkingen gaat het vliegwiel draaien?

Versnellingstudio

Deze vragen zijn wij vervolgens in de versnellingsstudio gaan aanpakken. Onder deskundige begeleiding zijn veschillende partijen met elkaar aan de slag gegaan om oplossingen te bedenken voor de verduurzaming van erfgoed. Aan het versnellingsprogramma deden  opdrachtgevers, experts, adviseurs, bouwers en toeleveranciers in samenwerking met Spark Campus mee.

Circulariteit

Verdichten en verduurzamen in bestaande stad

Nieuws

SUM (Symbiotic Urban Movement) is een studententeam van de TU Delft dat een duurzaam prototype heeft ontwikkeld voor portiekflats. In deze film waarin Kwartiermaker Arthur Lippus in zijn rol als als transitiemanager van De Bouwcampus de introductie verzorgd, laat SUM zien dat het mogelijk is om met bestaande gebouwen de stad te verdichten en de huidige gebouwvoorraad te moderniseren. Bekijk de video en leer hoe De Bouwcampus naar dit idee met het aanjagen van de transitie verder gaat.

Nieuws

Kwartiermakers naar Aruba

11 mei 2022

Afgelopen maand hebben de Kwartiermakers Brigitte Berends, Peter Linders en Arthur Lippus een werkbezoek aan Aruba gebracht.

Doel van de reis was vooral om te kijken hoe het bouwen er op Aruba aan toe gaat. Uiteraard waren de Kwartiermakers ook benieuwd naar welke plek duurzaamheid op het eiland in neemt. "We hebben daar met plaatselijke partijen goede contacten gelegd", vertelt Peter Linders. "Als het gaat om duurzaamheid en circulariteit kunnen we nog veel van elkaar leren."  Deze reis krijgt volgens Kwartiermakers in de Bouw dan ook nog zeker een vervolg

Proces

Whitepaper over bouwstroom Noord

11 mei 2022

Wat is nu precies Bouwstroom Noord? De whitepaper ‘ Samen een beweging op gang brengen’ geeft hier een antwoord op. Kwartiermakers in de Bouw (KMIDB) heeft aan de wieg gestaan van Bouwstroom Noord en is er nog steeds nauw bij betrokken. 

Bouwstroom Noord is een samenwerking van vijf woningcorporaties en twee (ontwikkelende) bouwers. Doel van de Bouwstroom Noord is om betaalbare energiezuinige woningen te realiseren en kennis te delen om sociale huurwoningen betaalbaar te houden. Vorig jaar tekenden Woonconcept, Lefier, Woonservice, Actium, Wold & Waard, Dura Vermeer Bouw Hengelo en Trebbe hiervoor de samenwerkingsovereenkomst Bouwstroom Noord.

Een jaar daarvoor werden hier onder de naam Bouwstroom Drenthe de eerste stappen voor gezet. KMIDB stond aan de basis door de innovatieve samenwerking vorm te geven. “Onze rol was daarnaast het onafhankelijk bewaken, faciliteren en begeleiden van ontwikkelsessies”, vertelt Brigitte Berends. Verder zijn de  'Kwartiermakers’ betrokken bij zogenoemde intervisiemomenten, het faciliteren van crossverbindingen met andere bouwstroominitiatieven.

De whitepaper van Bouwstroom Noord beschrijft het proces van initiatief naar uitvoering. Want nog voor de zomer begint Trebbe met de bouw van veertien woningen in Westerbork. In het tweede deel van dit jaar beginnen nog eens zeven projecten. Bij elkaar staan er voor dit jaar de bouw van zo’n 177 woningen op stapel.

Politiek

Nieuw kabinet investeert fors in duurzaam energiesysteem

15 december 2021

De netbeheerders zijn verheugd over de massief te noemen investeringen van het nieuwe kabinet in de uitbreiding van de energie infrastructuur en andere maatregelen, zoals de subsidies voor hybride warmtepompen, een bijmengverplichting voor groen gas en subsidie voor de ombouw van gascentrales. Ook het structureel aanpakken van de tekorten aan (o.a.) technisch personeel is uiterst positief. De netbeheerders dragen graag actief bij aan de verdere uitwerking van beleid en het realiseren van de benodigde energie infrastructuur die een duurzame samenleving faciliteert.

Circulariteit

Bork Groep start een Vlog over Circulair slopen.

28 juli 2021

ICirculair slopen, hoe werkt dat nou eigenlijk?
In Sleen en Schoonoord laat Bork zien hoe dat werkt.

Hoe haal je materialen uit de woningen en wat doe je vervolgens met die materialen? Medewerker Koen Rooseboom geeft je een rondje over de projectlocatie en neemt je mee naar hun circulaire HUB in Hoogeveen.

Samenwerking

Samenwerkings-overeenkomst Bouwstroom Drenthe een feit.

10 juli 2021, door Brigitte Berends

In Bouwstroom Drenthe werken de Drentse corporaties Actium, Domesta, Woonservice, Woonconcept, Lefier en het Groningse Wold & Waard samen met marktpartijen Dura Vermeer en Trebbe Wonen.

De Drentse corporaties werken al sinds 2012 samen op het gebied van inkoop. ‘Deze inkoopsamenwerking wilden we uitbreiden naar de inkoop van betaalbare nieuwbouw’, vertelt Elles Dost, bestuurder van Lefier. ‘Om passende sociale nieuwbouwwoningen betaalbaar te houden willen we innovatie uit de markt halen, snellere doorlooptijden en besparen op de kosten. 

Postbus 5061
5201 GB EE  ‘s-Hertogenbosch
Nederland