Web Analytics

COBOUW COLUMN AUGUSTUS 2022

ACHTERSTALLIGE VAKLITERATUUR

Halfzittend in een ligstoel en genietend van het warme weer, neem ik wat achterstallige vakliteratuur door. Ik lees het verhaal dat data een wezenlijk onderdeel is bij de verdeling van stroom en het managen van vraag en aanbod.

Ik denk automatisch terug aan de, in meerdere opzichte, warme zomer van 2010. Na het eindsignaal van de WK finale in Zuid-Afrika ontstond er een enorme piek in het waterverbruik. Krijgen we nu, 12 jaar later, vergelijkbare elektra pieken?  Bijvoorbeeld omdat straks al die datacenters met webservers na de voetbalfinale, de ruim 20 miljoen smartphones van een pushbericht moeten voorzien?

Vanuit dat perspectief is het hebben van data-inzicht in piek- en dalbelastingen zeer essentieel. Ik lees verderop in het artikel dat het vooral gaat over cyberveiligheid en het verbeteren van data-uitwisseling. En niet te vergeten de boodschap, dat het elektriciteitsnet in Brabant en Limburg voorlopig overbelast blijft. Vooral deze laatste opmerking integreert mij in het bijzonder. Immers, we werken met veel kwartiermakers en andere transitiemakers al jaren aan de bewustwording dat we meer snelheid moeten maken met het verduurzamen van steden, dorpen en woningen. En we stimuleren burgerinitiatieven om gezamenlijk duurzame energieprojecten te ontwikkelen. We spreken op podia en in zaaltjes over de urgentie, dat we nu al 1000 woningen per dag moeten aanpakken willen we de boel op orde krijgen. Ondertussen tikt de klok door.

De boodschap van netwerkbeheerders dat de komende jaren geen ruimte is voor nieuwe initiatieven is dan een grote teleurstelling.

Maar waar systemen vastlopen ontstaat ook weer creativiteit en innovatie. Gisteren sprak ik mijn collega Niels Rood die enthousiast vertelde over tuinhuisjes en erfgrensafscheidingen die nut en noodzaak combineren. Zo heeft de Klimaatmissie van René Pie samen met LG de Kittey ontwikkeld.

 

Meer weten over Uptempo! of dit webinair mail naar peter@tki-urbanenergy.nl

Peter Linders, is partner van Kwartiermakers in de Bouw en #Uptempo teamlid van TKI Urban Energy.

#Cobouw publicatie: https://www.cobouw.nl/307054/achterstallige-vakliteratuur

Luister ook naar de Studio Uptempo podcasts: https://www.topsectorenergie.nl/tki-urban-energy/opschaling/uptempo/studio-uptempo-podcast-sup

© KMIDB

Postbus 5061
5201 GB EE  ‘s-Hertogenbosch
Nederland