Web Analytics

RENOVATIE EN VERDUURZAMING

Laat je inspireren door 'Klaar is Case'

4 april 2023

Het Nationaal Renovatie Platform (NRP) heeft het inspiratiecentrum ‘Klaar is Case’ gelanceerd. Op dit platform zijn hoog niveau renovatie- en verduurzamingsprojecten te zien.
Het doel van Klaar is Case is om bestuurders en vastgoedmanagers van woningcorporaties te laten zien wat er allemaal mogelijk is bij energetische renovaties. De campagne ‘Klaar is Case bestaat naast een online platform uit fysieke rondetafelbijeenkomsten.
Kortom, laat je inspireren door een van de cases of draag zelf een project aan via klaariscase.com. Klaar is Case is samen met Stroomversnelling en Koninklijke Bouwend Nederland tot stand gekomen. Het inspiratieplatform wordt ondersteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Brigitte Berends

Wenst u meer achtergrondinformatie over dit artikel? Neem dan contact op met Brigitte Berends (brigitte.berends@kmidb.nl)

© KMIDB

Postbus 5061
5201 GB EE  ‘s-Hertogenbosch
Nederland