Web Analytics

UPDATES

Nieuws

Kwartiermakers naar Aruba

11 mei 2022

Afgelopen maand hebben de Kwartiermakers Brigitte Berends, Peter Linders en Arthur Lippus een werkbezoek aan Aruba gebracht.

Doel van de reis was vooral om te kijken hoe het bouwen er op Aruba aan toe gaat. Uiteraard waren de Kwartiermakers ook benieuwd naar welke plek duurzaamheid op het eiland in neemt. "We hebben daar met plaatselijke partijen goede contacten gelegd", vertelt Peter Linders. "Als het gaat om duurzaamheid en circulariteit kunnen we nog veel van elkaar leren."  Deze reis krijgt volgens Kwartiermakers in de Bouw dan ook nog zeker een vervolg

Proces

Whitepaper over bouwstroom Noord

11 mei 2022

Wat is nu precies Bouwstroom Noord? De whitepaper ‘ Samen een beweging op gang brengen’ geeft hier een antwoord op. Kwartiermakers in de Bouw (KMIDB) heeft aan de wieg gestaan van Bouwstroom Noord en is er nog steeds nauw bij betrokken. 

Bouwstroom Noord is een samenwerking van vijf woningcorporaties en twee (ontwikkelende) bouwers. Doel van de Bouwstroom Noord is om betaalbare energiezuinige woningen te realiseren en kennis te delen om sociale huurwoningen betaalbaar te houden. Vorig jaar tekenden Woonconcept, Lefier, Woonservice, Actium, Wold & Waard, Dura Vermeer Bouw Hengelo en Trebbe hiervoor de samenwerkingsovereenkomst Bouwstroom Noord.

Een jaar daarvoor werden hier onder de naam Bouwstroom Drenthe de eerste stappen voor gezet. KMIDB stond aan de basis door de innovatieve samenwerking vorm te geven. “Onze rol was daarnaast het onafhankelijk bewaken, faciliteren en begeleiden van ontwikkelsessies”, vertelt Brigitte Berends. Verder zijn de  'Kwartiermakers’ betrokken bij zogenoemde intervisiemomenten, het faciliteren van crossverbindingen met andere bouwstroominitiatieven.

De whitepaper van Bouwstroom Noord beschrijft het proces van initiatief naar uitvoering. Want nog voor de zomer begint Trebbe met de bouw van veertien woningen in Westerbork. In het tweede deel van dit jaar beginnen nog eens zeven projecten. Bij elkaar staan er voor dit jaar de bouw van zo’n 177 woningen op stapel.

Politiek

Nieuw kabinet investeert fors in duurzaam energiesysteem

15 december 2021

De netbeheerders zijn verheugd over de massief te noemen investeringen van het nieuwe kabinet in de uitbreiding van de energie infrastructuur en andere maatregelen, zoals de subsidies voor hybride warmtepompen, een bijmengverplichting voor groen gas en subsidie voor de ombouw van gascentrales. Ook het structureel aanpakken van de tekorten aan (o.a.) technisch personeel is uiterst positief. De netbeheerders dragen graag actief bij aan de verdere uitwerking van beleid en het realiseren van de benodigde energie infrastructuur die een duurzame samenleving faciliteert.

Circulariteit

Bork Groep start een Vlog over Circulair slopen.

28 juli 2021

ICirculair slopen, hoe werkt dat nou eigenlijk?
In Sleen en Schoonoord laat Bork zien hoe dat werkt.

Hoe haal je materialen uit de woningen en wat doe je vervolgens met die materialen? Medewerker Koen Rooseboom geeft je een rondje over de projectlocatie en neemt je mee naar hun circulaire HUB in Hoogeveen.

Samenwerking

Samenwerkings-overeenkomst Bouwstroom Drenthe een feit.

10 juli 2021, door Brigitte Berends

In Bouwstroom Drenthe werken de Drentse corporaties Actium, Domesta, Woonservice, Woonconcept, Lefier en het Groningse Wold & Waard samen met marktpartijen Dura Vermeer en Trebbe Wonen.

De Drentse corporaties werken al sinds 2012 samen op het gebied van inkoop. ‘Deze inkoopsamenwerking wilden we uitbreiden naar de inkoop van betaalbare nieuwbouw’, vertelt Elles Dost, bestuurder van Lefier. ‘Om passende sociale nieuwbouwwoningen betaalbaar te houden willen we innovatie uit de markt halen, snellere doorlooptijden en besparen op de kosten. 

Column

Column: Gratis vakantie?

27 juli 2021, door Peter Linders

Het is 1 augustus 2025 en ik bevind mij in de meest zuidelijke provincie van Oostenrijk. Dankzij het zonnetje en mijn volgeladen VDL-accu van mijn elektrische Canoo-automobiel kan ik gekoeld genieten van mijn vakantie op een Oostenrijkse camping.

Nieuws

Tweede Kamer vraagt kabinet potentie buurtbatterij voor ontlasten stroomnet te onderzoeken

12 juli 2021

Tweede Kamer (Henri Bontenbal en Pieter Grinwis) vraagt kabinet potentie buurtbatterij voor ontlasten stroomnet te onderzoeken. Nieuwe energie-gedeputeerde Provincie Noord-Brabantie Anne-Marie Spierings trekt 2 miljoen Euro extra budget uit voor innovatieve oplossingen voor het capaciteitstekort. 

Opiniestuk

Nieuwe ketensamenwerking nodig in het verduurzamen van miljoenen woningen.

24 juni 2021, door Peter Linders en Niels Rood

Toen Ikea dertien jaar bestond, probeerde de toen nog springlevende maar onlangs overleden oprichter een vriend te helpen die een bank niet in zijn auto kreeg.

Ingvar Kamprad opperde de poten onder de bank vandaan te schroeven. Thuis konden ze die er wel weer opzetten. Daarna realiseerde hij zich dat platte producten veel makkelijker en goedkoper te vervoeren waren dan gemonteerde producten. Het eerste tafeltje in een platte doos, was de Lövet. (Dat producten namen hebben bij Ikea heeft ook een goede reden: Ingvar was dyslectisch).

Nieuws

Wat is er geregeld voor 700.000 'Energiearme' gezinnen?

26 mei 2021

Een op de zeven huishoudens in Nederland kan de energierekening niet op tijd betalen. En terwijl deze mensen door corona vaker thuis in de kou zitten, werd gas en stroom ook nog eens flink duurder. Kunnen zij op steun rekenen?

In Nederland geven tussen de 650.000 en 750.000 huishoudens meer dan 10 procent van hun besteedbare inkomen uit aan de energierekening, zo blijkt uit een witboek van de onafhankelijke onderzoeksorganisatie TNO. Zij zijn ‘energiearm’. Als er niets gebeurt, kan hun aantal groeien tot 1,5 miljoen in 2030.

Lees verder in het artikel van Sarah Haaij

De Beverspijken 15
5221EE  ‘s-Hertogenbosch
Nederland

Klik hier voor een routebeschrijving