Web Analytics

UPDATES

Nieuws

Nieuw hoofdkwartier voor KMIDB

Verhuizing

De Kwartiermakers in de Bouw hebben de afgelopen zomermaanden goed benut. Wij zijn op zoek gegaan naar een nieuw hoofdkwartier. En we hebben deze ook nog gevonden.

Zo hebben we onlangs onze intrek genomen in het kantoor aan De Beverspijken 15 in 's-Hertogenbosch. Ons telefoonnummer is 0844300051. En per mail zijn we bereikbaar via info@kmidb.nl. Benieuwd hoe we er bij zitten? Kom een keertje kijken, de koffie staat altijd klaar. Maar wel even bellen want we zitten niet altijd in ons hoofdkwartier. Dat is logisch want buiten gebeurt het nu eenmaal.

Column

Achterstallige vakliteratuur

23-8-2022

Halfzittend in een ligstoel en genietend van het warme weer, neem ik wat achterstallige vakliteratuur door. Ik lees het verhaal dat data een wezenlijk onderdeel is bij de verdeling van stroom en het managen van vraag en aanbod.

Ik denk automatisch terug aan de, in meerdere opzichte, warme zomer van 2010. Na het eindsignaal van de WK finale in Zuid-Afrika ontstond er een enorme piek in het waterverbruik. Krijgen we nu, 12 jaar later, vergelijkbare elektra pieken?  Bijvoorbeeld omdat straks al die datacenters met webservers na de voetbalfinale, de ruim 20 miljoen smartphones van een pushbericht moeten voorzien?

Strategie

Video legt Bouwstroom Noord op leuke wijze uit

Nieuws

Een onderhoudende video op YouTube legt de werking van Bouwstroom Noord uit. Zoals bekend is Bouwstroom Noord een unieke samenwerking tussen vijf corporaties en twee marktpartijen. Samen willen ze anders en slimmer bouwen, om ervoor te zorgen dat er voldoende, betaalbare en energiezuinige woningen worden gebouwd. Het doel van Bouwstroom Noord is om de al bestaande concepten meer betaalbaar te maken. Dat doen de deelnemende corporaties door projecten te bundelen tot complete bouwstromen.

De deelnemende partijen in Bouwstroom Noord zijn Actium, Woonservice, Woonconcept, Wold & Waard en Lefier en de twee marktpartijen Trebbe en Dura Vermeer. Kwartiermakers in de Bouw is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van Bouwstroom Noord die als Bouwstroom Drenthe het licht zag.  

Energietransitie

Data is een wezenlijk onderdeel van de energietransitie

10 augustus 2022

In de energietransitie geldt: geen stroom zonder data. Steeds meer bedrijven, energiegemeenschappen en burgers wekken elektriciteit op uit zon en wind. Het beheer van het stroomnet is ondertussen een complexe klus, zo is te zien in Noord-Brabant en Limburg. Digitale innovaties bieden uitkomst om vraag en aanbod van elektriciteit in balans te houden, binnen de beschikbare netcapaciteit. Zelf leveren ze ook figuurlijk een stroom van data op.

Lees het hele rapport 'Stroom van data Rathenau Instituut' via de link

foto: Rathenau Instituut

Column

Doe de Happy Flow

Column

De markt van verduurzamen is volop in beweging. Enerzijds is er nu eenmaal de opgave om zeven miljoen huizen te verduurzamen. Anderzijds voelen we de druk om in rap tempo niet meer afhankelijk van Russisch gas te zijn.

Nieuws

De Kwartiermakers in vakantiereces

27 juli 2022

De Kwartiermakers van KMIDB gaan de komende weken op vakantie. Dat wil dan zeggen dat we week 31 (1 t/m 7 augustus) geheel niet bereikbaar zijn en de weken 32-33 gedeeltelijk. De mail reply's geven meer informatie over de specifieke onbereikbaarheid van de individuele kwartiermakers.

IMPACTis de naam van het digi-magazine waar Kwartiermakers in de Bouw aan werkt

Nieuws

Kwartiermakers maken IMPACT

Nieuws

Kwartiermakers in de Bouw gaat alle kennis en informatie die er over verduurzaming van de gebouwde omgeving is bundelen. Dat gaan we doen door vier keer per jaar het digimagazine IMPACT uit te geven. Wil jij in september het eerste nummer in je brievenbus? Mail dan nu vast je mailadres naar brigitte.berends@kmidb.nl.

Verbindingen tot stand brengen om zo de uitvoering van de verduurzamingsopgave te versnellen. Dat is waar wij als Kwartiermakers in de bouw ons dagelijks voor inzetten. Het maken van verbinding is dan ook het centrale uitgangspunt van het digimagazine IMPACT waar wij nu aan werken. 

IMPACT wordt modern, toegankelijk en herkenbaar vol met inspirerende verhalen. Het eerste nummer verschijnt in september. 

Rijksvastgoedbedrijf gaat verduurzamen

Versnellingstudio

Rijksvastgoedbedrijf gaat Paleis Noordeinde verduurzamen

Nieuws

Paleis Noordeinde krijgt 191 zonnepanelen op het dak. Daarmee is het werkpaleis van Koning Willem-Alexander het eerste rijksmonument dat het Rijksvastgoedbedrijf gaat verduurzamen. Nederland telt in totaal 62.000 rijksmonumenten. Met een versnellingsstudio heeft Kwartiermakers in de Bouw zich al eens over dit vraagstuk gebogen

Paleis Noordeinde moet met het opwekken van energie voor eigen gebruik positief bijdragen aan het Klimaatakkoord en de klimaatambities van de Rijksoverheid. Innovaties worden toegepast ten behoeve van de constructie. Brandveiligheid- en elektrotechnische installaties voldoen aan de maximale veiligheidseisen. Deze aanpassingen zijn, samen met de voorzieningen die getroffen worden om het zicht op het paleis in stand te houden, van invloed op de hoogte van de investering in de zonnepanelen.

De energieproductie van de 191 panelen op Paleis Noordeinde zal 68,1 MWh per jaar zijn. Per MWh duurzaam opgewekte energie komt er 0,34 ton minder CO2 in de atmosfeer. De maximale CO2-reductie betreft 23,1 ton CO2 per jaar.

Het energievraagstuk speelt bij alle rijksmonumenten een grote rol. Immers, de meeste complexen zijn slecht geïsoleerd en hebben grote ruimtes die niet altijd passen. Denk bijvoorbeeld aan kloosters, fabrieken, kazernes en kastelen. De Provincie Noord-Brabant begon daarom met een zogenoemde Erfgoedfabriek om verduurzaming van monumenten vorm te geven. Centrale vraag: hoe krijgen wij die monumentale parels met bestaande en nieuwe technieken energie neutraler? En dit uiteraard zonder afbreuk te doen aan de uitstraling en monumentale waarde van de gebouwen. Welke condities moeten aangepast worden en met welke samenwerkingen gaat het vliegwiel draaien?

Versnellingstudio

Deze vragen zijn wij vervolgens in de versnellingsstudio gaan aanpakken. Onder deskundige begeleiding zijn veschillende partijen met elkaar aan de slag gegaan om oplossingen te bedenken voor de verduurzaming van erfgoed. Aan het versnellingsprogramma deden  opdrachtgevers, experts, adviseurs, bouwers en toeleveranciers in samenwerking met Spark Campus mee.

Circulariteit

Verdichten en verduurzamen in bestaande stad

Nieuws

SUM (Symbiotic Urban Movement) is een studententeam van de TU Delft dat een duurzaam prototype heeft ontwikkeld voor portiekflats. In deze film waarin Kwartiermaker Arthur Lippus in zijn rol als als transitiemanager van De Bouwcampus de introductie verzorgd, laat SUM zien dat het mogelijk is om met bestaande gebouwen de stad te verdichten en de huidige gebouwvoorraad te moderniseren. Bekijk de video en leer hoe De Bouwcampus naar dit idee met het aanjagen van de transitie verder gaat.

De Beverspijken 15
5221EE  ‘s-Hertogenbosch
Nederland

Klik hier voor een routebeschrijving