ONTWIKKELEN

ONTWIKKELEN

Teambuilding

Wij houden van goede ideeën maar zien ze te vaak in een kast verdwijnen. En daar kunnen we dan weer niet tegen. Wij brengen zo’n idee tot wasdom. Dat doen we door onder de noemer van business development rond de eigenaar van het idee een team van mensen te formeren. Met elkaar brengen we het idee verder zodat het een  ‘serious business’ wordt.

Systeemintegratie

Bij business development werken we nadrukkelijk met een zogenaamde technische route en een sociale route. Het engineeren en afstemmen van onderwerpen zoals prestatie eisen van producten, financiering en grondstoffengebruik noemen we systeem integratie. Systeem integratie binnen de bouwkolom is nog in een pionierende fase. Wij faciliteren deze pioniers met de laatste inzichten om ook hier weer tot interessante business cases te komen.

De versnellingsstudio

Een versnellingsstudio is zowel een fysieke als een digitale plek waar gedurende drie maanden verschillende sessies plaatsvinden. De versnellingsstudio is altijd verbonden aan een opdrachtgever met een interessant vraagstuk. Uiteindelijk ontstaat er een marktrijp eindproduct wat aan de opdrachtgever en haar stakeholders kan worden gedemonstreerd.

Terugbelverzoek
Bel mij terug
Contact

Amerikastraat 7-11
‘s-Hertogenbosch

+31 (0) 84 43 000 51
info@kmidb.nl