Web Analytics

VERSNELLINGSSTUDIO

MARKTEXPERTISE VOOR ORGANISEREN PLANNEN EN UITVOEREN BOUWSTROOM

Het betaalbaar bouwen van nieuwe woningen voor woningcorporaties kan anders!

En dat zoeken we uit in een Versnellingstudio van Kwartiermakers in de Bouw in opdracht van Woningcorporaties Actium, Domesta, Lefier,
Wold & Waard, Woonconcept en Woonservice. We doen dat samen met marktpartijen met als doel om tot een uitvraag te komen van deze opgave met daarin wederzijdse randvoorwaarden en inzichten. 

PLANNING:

  • Webinair: maandag 25 mei 2020
  • Sprint 1: maandag 8 juni 2020
  • Sprint 2: vrijdag 12 juni 2020
  • Sprint 3: dinsdag 23 juni 2020
  • Eindsprint 4: maandag 29 juni 2020

Webinar 25 mei

  • Het webinar is na te kijken via deze link.
  • De presentatie is hier te downloaden.
  • Chat van de sessie

SPRINT 1-8 juni

SPRINT 2-12 juni

SPRINT 3-23 juni

SPRINT 4-29 juni

PITCH TEAM 

In de laatste sessie hebben de teams (mix van woningbouw-corporaties en marktpartijen) aan elkaar en bestuurders van de betrokken organisaties de resultaten van de versnellingstudio gepitcht.Het Manifest

De partijen hebben in de Versnellingstudio overeenstemming gekregen over een Manifest waarin de voorwaarden voor de samen-werking en product- en proces optimalisatie in benoemd zijn. Vijvermanagement

Het zogenaamde vijvermanagement is een innovatieve wijze tussen marktpartijen en woning-corporaties, waarin partijen gelijkwaardig de betaalbaarheid van nieuwbouw woningen aansturen.

CALL TO ACTION

VERSNELLINGSTUDIO BOUWSTROOM DRENTHE

Maandag 29 juni was de laatste sprint van de Versnellingstudio. In de verschillende sprints zijn zowel de woningcorporaties als de marktpartijen aan de slag gegaan om eerst te divergeren, drempels te benoemen, scenario's te ontwikkelen en na het maken van keuzes te gaan convergeren. Het heeft geleid tot een bondig Manifest waar alle partijen achter staan en die elementen bevatten die vernieuwend, innovatief en baanbrekend zijn. Hierdoor ontstaat er een vernieuwende samenwerking in het zogenaamde Vijvermanagement.

Hierin nemen alle partijen in deel door een afvaardiging te selecteren. Mogelijk dat voor het samenstellen van deze innovatieve ondernemende samenwerking een formateur ingezet moet worden. Het Vijvermanagement handelt naar het Manifest en gaat samenwerken met uitvoerende consortia. Deze bestaan uit de marktpartijen die deelnemers zijn geweest in de Versnellingstudio. De marktpartijen zijn verzocht om uiterlijk donderdag 2 juli te reageren op het Manifest door commitment te geven om met voorstellen te komen.

© KMIDB

Amerikastraat 7-11
‘s-Hertogenbosch
Nederland