Web Analytics

UPDATE

RENOVATIEGOLF OP EUROPEES NIVEAU

Timmermans wil ‘renovatiegolf’ van energieslurpende gebouwen

Trouw 14 oktober 2020

Bij het visualiseren van de Europese ‘Green Deal’ ziet iedereen misschien in de eerste plaats windmolens en elektrische auto’s voor zich. Maar de grootste klimaatwinst ligt – letterlijk – veel dichter bij huis: betere woningisolatie, minder energieverbruik. Dat is de kernboodschap die EU-klimaatcommissaris Frans Timmermans woensdag zal meegeven bij de presentatie van de zogeheten ‘renovatiegolf’, een nieuwe grote bouwsteen van zijn Green Deal.

Een van de grootste – en strengste – nieuwigheden in de voorstellen is dat alle gebouwen, ook bestaande, aan bepaalde minimumnormen moeten voldoen op het gebied van energie-efficiëntie. Concrete wetsvoorstellen daarover komen volgend jaar. De renovatiedoelen van Timmermans kunnen het komende decennium leiden tot het renoveren van 35 miljoen gebouwen, zo staat in een woensdag te presenteren document, in handen van Trouw. Dat is ruim 13 procent van alle gebouwen in de EU. 

Effectief naar energieproducerende woningen en gebouwen

Onze De Renovatieversneller collega Ruth Mourik en tevens lid van het Uptempo! team van TKI Urban Energy is vandaag in het NOS Radiojournaal geweest en samen met projectleider Albert van de Langenberg van Caspar de Haan onderhoud & renovatie in het NOS Journaal van 18:00u en 20:00u. Zij laten een mooi voorbeeld zien van een renovatieproject in Veghel (van Area Wonen) in de wijk De Leest. Waar complete gevels vervangen worden en woningen weer toekomstproof worden. Dit in reactie op de grootschalige isolatieplannen van Euro commissaris Frans Timmermans. 'De grootste klimaatwinst ligt – letterlijk – veel dichter bij huis: betere woningisolatie, minder energieverbruik.' Dat is de kernboodschap die EU-klimaatcommissaris Frans Timmermans woensdag zal meegeven bij de presentatie van de zogeheten ‘renovatiegolf’, een nieuwe grote bouwsteen van zijn Green Deal.

Luister naar het interview met Albert en Ruth. In het filmpje ook beelden van de renovatie

Peter Linders

Wil je meer weten over De Renovatieversneller en het programma Uptempo! van TKI Urban Energy?
Bel ons (06 - 53 40 62 21), of maak een skype-afspraak om kennis te maken met de belangrijkste tips die voortkomen uit onze ervaringen bij het maken van ondernemende coalitievormingen en opschalingsstrategieen. 

© KMIDB

Amerikastraat 7-11
‘s-Hertogenbosch
Nederland