Web Analytics

System Integrators versnellers van de energietransitie?

29 november 2019

Deze term duikt steeds vaker op in de bouwsector. Een System Integrator is een product- of procesregisseur, en kan zelfs uit een heel team bestaan. Het is een nieuwe ondernemersvorm binnen de bouwsector, die onmisbaar is in de toekomst. De System Integrator is de spil tussen afnemers en het hele netwerk, zowel organisatorisch als technisch gezien.

In de bouw wordt er onderscheid gemaakt tussen twee typen System Integrators, namelijk de generalist en de specialist. De specialist is meer gericht op het proces en het product, en heeft dus een smalle oriëntatie. De generalist richt zich op de gehele markt en is dus globaler georiënteerd. Beide typen System Integrators zijn nodig om tot een goed recept te komen. Een System Integrator kan de motor zijn voor innovatie in de bouwsector en gaat dus een erg belangrijke rol spelen in onze toekomst.
Innovaties zoeken toegang tot hun markt, maar zoeken binnen het businessmodel ook vaak naar een landingsplek. Of te wel wie gaat de innovatie verder brengen en inpassen in bestaande systemen en processen? Tot op heden dachten we dat bouwers die rol zouden pakken. Maar over het algemeen zijn deze georganiseerd rondom projecten en veel minder gericht op producten, systemen en concepten.

© KMIDB

Amerikastraat 7-11
‘s-Hertogenbosch
Nederland