Web Analytics

REDESIGN REALISATIEKETEN

Nieuwe ketensamenwerking nodig in het verduurzamen van miljoenen woningen

17 september 2019

Wij zijn Peter Linders en Niels Rood, beiden betrokken bij Uptempo! In dit programma hebben we geconstateerd dat innovatieve aanbieders van verduurzamingsconcepten, geen goed werkende keten aantreffen om hun producten goed te laten landen. Daar zijn wij samen in gedoken.

We hebben twee sessies georganiseerd met allerlei ketenpartners. Wat zijn de beperkingen die de bestaande keten veroorzaakt? Waar samenwerkingen goed lukken, hoe hebben partijen daar gezorgd voor succes? Hoe zou de keten er in de nabije toekomst uit moeten zien, willen we honderdduizenden woningen per jaar ingrijpend verduurzamen?

'Welke new-kids-on-the-block gaan het verschil maken binnen de realisatieketen?'

In drie artikelen lees je de antwoorden die onze zoektocht opleverde. In het eerste artikel staat de vraag centraal, waarom er zoveel wantrouwen de samenwerking overschaduwt en wat daar aan te doen is. In het tweede artikel kijken we naar marktbetreders uit onverwachte hoeken; maken zij wellicht kans de keten op zijn kop te gaan zetten? In het derde artikel concluderen we dat het hoe dan ook de moeite loont om keteninnovatie actief te stimuleren, al weet niemand welke nieuwe vorm de ketensamenwerking precies zal gaan krijgen.

Lees de artikelenreeks:
Download aflevering 1/3 'Twee weten minder dan een' (pdf)

Peter Linders

Wenst u meer achtergrondinformatie over dit artikel? Neem dan contact op met Peter Linders (peter.linders@kmidb.nl / 06-53406221)

© KMIDB

Amerikastraat 7-11
‘s-Hertogenbosch
Nederland