Web Analytics

Proefschrift: Kennis van de adoptie van innovaties moet leiden tot betere implementaties.

9 december 2020

Dit proefschriftonderzoek van John .A.W.H. van Oorschot begon met de constatering dat er een groot tekort is aan betaalbare, duurzame en circulaire huizen in Nederland, en dat het oplossen daarvan vraagt ​​om adoptie van innovatieve oplossingen om een ​​verregaande professionalisering en industrialisatie te realiseren van de woningbouwsector. Gezien het feit dat de innovatieroadmap van de huisvestingssector wel geplaveid is met talloze innovaties die niet door de markt zijn overgenomen. Een veel beter inzicht in de factoren die innovatie-adoptie stimuleren of belemmeren was daarom nodig.

Ondanks inspanningen om innovaties in de woningbouw te ontwikkelen en te introduceren, is de markt nog steeds terughoudend om deze innovaties op grote schaal in de praktijk te brengen. Veel innovaties worden slechts op kleine schaal toegepast en verspreiden zich in de markt niet verder dan hun demonstratiestatus. Het blijft dus een uitdaging om ze op brede schaal toegepast te krijgen. De woningbouwsector lijkt niet los te kunnen komen van traditionele bouw- en uitvoeringstechnieken.
Dit is problematisch omdat woningbouwprojecten nog immer geplaagd worden door kosten- en tijdoverschrijdingen, een lage productiviteit, inefficiëntie, kwaliteitsproblemen
en bovendien een grote negatieve impact hebben op het milieu.

Dit proefschrift heeft hopelijk zulke inzichten opgeleverd, en de schrijver hoopt dat de inzichten die beschreven zijn in dit proefschrift kunnen bijdragen aan een grotere acceptatie van effectieve oplossingen en het tekort aan betaalbare, duurzame en circulaire woningen in Nederland gaat verminderen.

© KMIDB

Amerikastraat 7-11
‘s-Hertogenbosch
Nederland