Web Analytics

COLUMN

Sneller opschalen is ’n must!

Snel en professioneel tot opschaling van renovatie komen

Om vanaf 2025 dagelijks 1.000 woningen duurzaam te kunnen renoveren en in 2050 helemaal ‘gasvrij’ te kunnen zijn moeten we vanuit corporaties en bouwers/leveranciers een aantal zaken heel goed gaan organiseren. Het gaat om meer dan 2.000.000 sociale huurwoningen en 7.700.000 particuliere woningen. Dat zijn aantallen die er niet om liegen. Deze taakstelling vraagt om een strak georkestreerde aanpak die weinig ruimte geeft voor falen. De Versnellingsstudio van Kwartiermakers in de Bouw (KMIDB) kan daar een substantiële bijdrage aan leveren.

Effectief naar energieproducerende woningen en gebouwen
Momenteel worden er per jaar minder dan 1.000 woningen energieneutraal of energiepositief opgeleverd. Dat zouden er eigenlijk ruim duizend per dag moeten zijn, anders halen we de doelstellingen van 2050 niet. Diverse nationale programma’s en private instanties werken eraan om dit zowel qua organisatie als technisch in goede banen te leiden en dat proces te versnellen.

Enkele voorbeelden zijn:

  • Indu Zero: Een consortia van 14 internationale partners ontwikkelen een productiefaciliteit in Noord-Oost Nederland waarin per jaar 15.000 units met circulaire totaalrenovatiepakketten worden ontwikkeld. Medio 2021 is de blueprint van de fabriek vrij beschikbaar. (www.northsearegion.eu/indu-zero/)
    Bouwhuis Industries: Een private ontwikkelaar van een woningfabriek met een capaciteit van 2.000 tot 4.000 woningen per jaar, met daarin de gerobotiseerde productie van modulaire elementen. De fabriek is medio 2021 operationeel. (www.bouwhuis.industries)
  • Sustainer Homes: Op dit moment ontwikkelen deze software-houtbouwers vooral nieuwbouwwoningen. Zij geloven dat nieuwe materialen, ontwerp- en bouwtechnieken het mogelijk maken om je eigen ontwerp duurzamer, mooier en eenvoudiger te kunnen realiseren. Zij realiseren dat door tientallen timmerfabrieken centraal aan te sturen met slimme automatisering in een BIM-infrastructuur. Daardoor blijven de kleine fabriekjes op bestaande locaties flexibel inzetbaar en in bezit van de lokale ondernemer.
    Sustainer Homes creëert door het verbinden van al deze hubs op momenten dat de markt erom vraagt. Heeft een megacapaciteit om woningen geautomatiseerd en gestandaardiseerd te bouwen. (www.sustainerhomes.nl)
  • Voorbij Prefab: Ook deze toonaangevende en innovatieve producent van betonnen casco’s richt zich nog niet op de markt van woningrenovaties. De ontwikkeling van het traditionele productieproces naar een geheel geautomatiseerde en gerobotiseerde fabriek, is inspirerend en is een goed voorbeeld voor velen. Voorbij kan zelfs op basis van slimme algoritmen hun forcast voorspellen, waarbij bijvoorbeeld economische- en weersinvloeden worden verwerkt in de productie planning. (www.voorbijprefab.nl)

Uiteindelijk moet het mogelijk zijn om jaarlijks zo’n 30.000 tot 50.000 woningen versneld te verduurzamen. Zodat we vanaf 2025 het quotum van duizend woningen per dag kunnen realiseren. Dat is best ambitieus en tegelijk een pittige opgave. Daarvoor moet er het nodige worden georkestreerd. Een intensive, effectieve samenwerking met bouwers, fabrikanten, installateurs en energiebedrijven is hierbij onontbeerlijk. In principe hebben we alle techniek en ook de mankracht om deze klus te kunnen klaren, echter we moeten denken aan rolverandering en een vorm van good manufacturing practice. De energietransitie moet immers professioneel en duurzaam plaatsvinden.
Hoe? Vraag gerust aan de Versnellingsstudio van KMIDB hoe je het beste kunt verkennen en verbinden en aan de slag kan gaan voor jouw organisatie of samenwerkingsverband.

Schaalbaar en betaalbaar dankzij digitalisatie
Het overstappen van papier op integrale digitale processen is hierbij relevant. Als je ontwerpen, tekeningen, planning, ramingen, materialen en producenten en leveranciers digitaal in kaart brengt kan het volledige renovatieproces veel sneller en efficiënter worden uitgevoerd en gemonitord. Jammer genoeg worden vele stappen momenteel nog los van elkaar genomen.
Juist door in alle fasen van de bouw/renovatie over die koppelingen te kunnen beschikken zijn die processen significant te vereenvoudigen en te versnellen. Dat geldt overigens ook voor het bouwproces en de productie van de materialen. Dit kan voor 80% worden geindustraliseerd en gestandaardiseerd. Deze digitalisatie- en industrialisatieprogramma’s zijn onder regie van KMIDB behoorlijk snel te componeren en realiseren. We informeren u graag over een stappenplan en een duurzame aanpak.

Generale oplossingen bestaan niet, modulaire wèl
Omdat geen enkele woning of gebouw voor 100% hetzelfde is uitgevoerd of afgebouwd, bestaan generale oplossingen niet. De methode met modulaire modellen werkt wel en is in het gros van de gevallen zonder problemen inpasbaar en bovendien snel opschaalbaar.
De ultieme oplossingen worden gecreëerd vanuit een professioneel zicht op (bestaande) innovaties. Vanuit de helikopterview die KMIDB heeft op alle mogelijkheden en kennis & kunde binnen het marktveld van bouw- en renovatietechnieken, kan er snel worden geschakeld naar complete programma’s die voorzien in universele modulaire renovatiemodellen.

Zicht hebben op marktpartijen en hun behoeften
Omdat KMIDB als geen ander weet wat er speelt in de dagelijkse praktijk van corporaties en toeleverende of bouwende partijen, kunnen wij essentiële vragen goed bundelen.
Jammer genoeg stellen corporaties niet altijd de juiste vragen en bieden leveranciers daarbij niet altijd de beste passende oplossing. En alleen op data of specificaties combineren betekent niet altijd de juiste match. Verder beschikken nieuwkomers op de markt zoals startups en scaleups in veel gevallen niet over voldoende kennis van deze markt en bijbehorende eisen c.q. voorwaarden. Daarnaast spelen ook cultuur, sfeer en toon een rol binnen het geheel van deze processen. Dit vergt dus een aanpak waarbij vraag en aanbod op uitgebalanceerde wijze worden gekoppeld en gematched.

Echt op snelheid komen met onze kwartiermakers
Als je deze processen snel en duurzaam wilt effectueren moet duidelijk zijn welke aanpak het beste werkt. Vanzelfsprekend moet dat goed worden georganiseerd, waarbij het haalbare duidelijk is gevisualiseerd en toegelicht. De rol als organisator en regisseur past Kwartiermakers in de Bouw als geen ander. Wij doen dat met overgave door de inzet van onze Versnellingsstudio, waarmee we volgens via onze 4 stappen-formule Verkennen - Verbinden - Ontwikkelen - Lanceren op voortvarende wijze gaan divergeren en convergeren. Door in een continu proces feedback op te halen worden alle opvolgende sprints weer voorzien van vernieuwende inzichten en ervaringen.

Tips & Tricks waar je energie van krijgt
We willen er niet geheimzinnig over doen en een tipje van de sluier oplichten. Het hele programma laat zich niet in enkele zinnen vertellen. Laten we starten met enkele Tips & Tricks.
We kunnen je garanderen je er echt energie van krijgt en het zeker naar meer smaakt . . .

TIPS & TRICKS

under construction :-)

Tip 1  Investeer wat tijd in elkaar, leer je teamgenoten kennen. Daardoor wordt de vraag achter de vraag scherper en ontwikkel je een gezamelijke taal.

Tip 2  Pak het serieus aan, maar laat ruimte voor humor, ontspanning en inspiratie.

Tip 3  Maak de inspiratie competitief, daarmee trek je elkaar tot waanzinnige hoogten . . .

Trick 1  Je vraagstelling of dilemma is vaak het uitgangspunt voor het starten van een     Versnellingsstudio. Voordat je in oplossingen gaat denken mag je verweg dromen over het  meest wenselijke, wat jij of jouw organisatie ‘supergaaf’ zou vinden, als dat zou lukken.

Trick 2  Daarna kijken we samen naar hoe anderen markten, sectoren dat doen? Waarom werkt het daar wel? En welke drempels hebben we in beeld waarom de droom/stip op de horizon nog niet lukt.

Trick 3  Uiteindelijk moet je het vraagstuk en de mogelijke scenario’s SMART maken. Waardoor er iets te kiezen valt. Na deze prioritering ga je daar verder mee aan de slag om het te concretiseren.

Trick 4  Dan komt het moment van de waarheid . . . Wat heeft het programma uiteindelijk opgeleverd?
De verschillende teams presenteren dit naar elkaar en hun stakeholders. Met het winnende resultaat ga je aan de slag.

Peter Linders

Wil je snel proeven hoe het echt gaat werken?
Bel ons (06 - 53 40 62 21), of maak een skype-afspraak om kennis te maken met de belangrijkste tips die voortkomen uit onze ervaringen bij het maken van ondernemende coalitievormingen en opschalingsstrategieen.

© KMIDB

Amerikastraat 7-11
‘s-Hertogenbosch
Nederland