Web Analytics

COLUMN

Grensoverschrijdend
Ondernemend samenwerken met één gezamenlijk, duurzaam doel!

4 april 2020, door Peter Linders

Ik vraag je aandacht voor de kracht van ondernemend samenwerken. Grensoverschrijdend, want dat is onontbeerlijk om ons gezamenlijke doel te bereiken. Want er ligt nogal wat op ons bordje. De klimaatdoelstellingen wegen zwaar en dwingen ons ook om anders te gaan denken. Niet alleen denken, maar ook daadwerkelijk doen. En dat moeten we samen doen, niet alleen door zaken te poneren maar juist door het vanuit verschillende perspectieven te belichten en vernieuwend te denken. Gezamenlijk oplossingen bedenken die niet alleen innovatief of idealistisch van karakter zijn, maar ook realistisch en uitvoerbaar.

We moeten er allemaal energie van krijgen . . .
De ideale vorm van energietransitie is er één waarvan we allemaal - nieuwe - energie krijgen. Hoe we dat kunnen realiseren? Dat vergt wel offers, namelijk die van het openstaan voor die van sector-overschrijdende samenwerkingen. Denk aan overheid, woningcorporaties, investeerders, innovators, technici, bouwers en burgers. In feite is iedereen stakeholder, want het gaat om ieders leefomstandigheden en wooncomfort. Van de huidige en vooral toekomstige generaties. We moeten heel hard werken aan een energiezuinige wereld. Dat moeten we samen doen.

Creëer en maak keuzes
Het is duidelijk, we moeten er allemaal beter van worden. In het Europees innovatieprogramma SBNoM hebben we geleerd dat je vanuit de verschillende disciplines eerst inzicht moet krijgen in elkaars beslisstructuur en businesscases, voordat je processen efficiënter op elkaar kan gaan afstemmen. Daarnaast is het niet vanzelfsprekend dat elkaars taal gesproken wordt. Een fabrikant heeft een andere perceptie bij het woord ‘opschalen’ dan een bouwer of een woningcorporatie. Ook het programma-denken wat tot bouwstromen moet leiden kent veel valkuilen die beslecht moeten worden. En de beste resultaten krijgen we alleen door met een open mind ondernemend samen te werken en door systeemintegratie zoals bij SBNoM, wat uiteindelijk moet gaan leiden tot industrieel vervaardigde ‘Ikea-achtige’ renovatiepakketjes.

Binnen de Renovatieversneller (Rijkssubsidieregeling) worden samenwerkende coalities geacht dergelijke vormen van samenwerkingen op te zetten, met daarbij de inbreng van vernieuwende proces- en of productinnovaties. Op basis van de goede mix van dit alles worden renovatieversneller-aanvragen die herhaalbaar en opschaalbaar zijn gehonoreerd.

Natuurlijk moet dat goed worden georganiseerd, waarbij het haalbare duidelijk in kaart is gebracht. Kwartiermakers in de Bouw vervult de rol als organisator en regisseur als geen ander. Wij doen dat met overgave door de inzet van onze Versnelling Studio, waarmee we volgens via onze 4 stappen-formule Verkennen - Verbinden - Ontwikkelen - Lanceren op voortvarende wijze gaan divergeren en convergeren.

Peter Linders

Wil je een voorproefje?
Bel ons (06 - 53 40 62 21), of maak een skype-afspraak om kennis te maken met de belangrijkste tips die voortkomen uit onze ervaringen bij het maken van ondernemende coalitievormingen in de afgelopen jaren.

© KMIDB

Amerikastraat 7-11
‘s-Hertogenbosch
Nederland