Web Analytics

COLUMN

Het is nu of nooit!
Nu echt doorpakken met verduurzamen . . 

15 april 2020, door Brigitte Berends

In de afgelopen jaren heeft KMIDB in opdracht van de gemeente ’s-Hertogenbosch onderzocht welke partijen en processen relevant zijn bij de informatieverstrekking over de verduurzaming van nieuw aangekochte woningen door particulieren. Na een gedegen analyse van betrokken stakeholders is een coalitie gevormd, bestaande uit makelaars, taxateurs, financieel hypotheekadviseurs en energetische adviseurs en is het proces om tot een nieuwe business case op het moment van aankoop gefaciliteerd.

Veel geleerd van project ‘Nu of Nooit’ . . .
Gevoelsmatig zijn veel partijen het direct met je eens. Het moment van de aankoop van een andere woning is interessant om direct te verduurzamen. Bij aanvraag van je nieuwe hypotheek zijn er mogelijkheden om de verduurzamingsmaatregelen direct mee te financieren en de vaak toch wat ingrijpende uitvoering kan mooi plaatsvinden voordat je de woning betrekt. Maar hoe zorg je er nu voor dat in dat korte en vaak stressvolle moment van aankoop de potentiële kopers direct ook de minimaal noodzakelijke energetische informatie over de nieuwe woning hebben om een keuze te maken?
Vanuit dit project hebben we de gelegenheid gehad om het natuurlijke moment en de noodzakelijke samenwerkingen ook daadwerkelijk te toetsen en te valideren met de inwoners van ’s-Hertogenbosch. Leuk om te melden is dat onze projectleidster Monique Jansen tijdens het project zelf zo enthousiast is geworden dat zij met haar gezin het hele ‘Nu of nooit-proces’ zelf heeft doorlopen. Nu hadden we een perfecte ‘Nu of nooit’ ervaringsdeskundige aan boord.
De uitdaging is om op het juiste moment te zorgen dat in de bestaande systemen van de betrokken stakeholders rondom de aankoop van een nieuwe woning betrouwbare informatie beschikbaar komt zodat de potentiële koper een keuze kan maken. Daar zijn nieuwe vormen van samenwerking voor nodig.

Het juiste moment én de juiste toon. . .
Met name voor de makelaars was het zoeken naar de juiste toon om een energetisch advies op het aankoopmoment onder de aandacht te brengen. Zij zagen in eerste instantie dat dit advies afbreuk deed bij de aankoop van een woning. Dat proces is vaak kort en stressvol voor particulieren. Het was de uitdaging om de puzzel voor de koper energetisch en financieel in korte tijd helder te krijgen. Dan is het de kunst om de juiste - minimaal noodzakelijke - informatie in Jip en Janneke-taal bij de potentiële koper over te brengen.

Verrassende effecten
De integrale benadering tussen energie, financieen en makelaardij in combinatie met een digitale backoffice  (i.s.m. Enpuls) bleek uiteindelijk de juiste coalitie! De integrale benadering is sowieso een interessante aanpak gebleken. De puzzel moet letterlijk in elkaar worden gelegd voor de potentiële koper. Natuurlijk is dat maatwerk, maar op basis van beschikbare open data kan al heel snel en efficiënt een eerste raming worden gemaakt. Juist ook de combinatie met een communicatiecampagne die directe leads aandraagt werkte zeer goed om het proces verder te optimaliseren.
Direct verduurzamen bij aankoop van een nieuwe woningen is kansrijk. Jaarlijks zijn er alleen al in gemeente ’s-Hertogenbosch tussen de 2.800 en 3.500 transacties.

  1. Het financieel advies is leidend en het energetisch advies ondersteunend maar beide noodzakelijk op het moment van aankoop.
  2. Uitvoering van verduurzamingsmaatregelen geeft zeker voordelen maar kunnen ook op een later moment. Zorg wel dat de financiële ruimte gecreëerd is op het moment van aankoop.
  3. Verduurzamingsplannen tot 14.000 euro zijn prima mee te financieren in de hypotheek.
  4. Verduurzamingsplannen boven 14.000 euro vragen om een eigen financiering.

Ontwikkelen en lanceren met Versnelling Studio
We hebben er veel van geleerd, maar één ding is zeker: we staan nog steeds aan het begin van de energietransitie. In samenwerking met de gemeente ‘s-Hertogenbosch zorgen we voor een goede inbedding van de opgedane ervaringen in nieuwe projecten maar juist ook in de communicatiecampagnes die de gemeente nog gaat voeren. Ook het Rijk en leden van het Klimaatakkoord hebben onze Brabantse ontwikkelingen, van het verduurzamen op natuurlijke momenten, zeer nauwgezet gevolgd.
Het deels digitale proces is een interessante en opschaalbare basis die absoluut interessant is voor andere gemeenten.

Naslag:

Brigitte Berends

Wilt u als gemeente ook snel aan de slag met verduurzamen?
Bel mij (06 – 50 62 26 16), of maak een video-afspraak om kennis te maken met de belangrijkste tips die voortkomen uit onze ervaringen bij het maken van ondernemende coalitievormingen
Brigitte Berends

© KMIDB

Amerikastraat 7-11
‘s-Hertogenbosch
Nederland