Web Analytics

Whitepaper over bouwstroom Noord

Wat is nu precies Bouwstroom Noord? De whitepaper ‘ Samen een beweging op gang brengen’ geeft hier een antwoord op. Kwartiermakers in de Bouw (KMIDB) heeft aan de wieg gestaan van Bouwstroom Noord en is er nog steeds nauw bij betrokken.

Samenwerking
Bouwstroom Noord is een samenwerking van vijf woningcorporaties en twee (ontwikkelende) bouwers. Doel van de Bouwstroom Noord is om betaalbare energiezuinige woningen te realiseren en kennis te delen om sociale huurwoningen betaalbaar te houden. Vorig jaar tekenden Woonconcept, Lefier, Woonservice, Actium, Wold & Waard, Dura Vermeer Bouw Hengelo en Trebbe hiervoor de samenwerkingsovereenkomst Bouwstroom Noord.

Bouwstroom Drenthe
Een jaar daarvoor werden hier onder de naam Bouwstroom Drenthe de eerste stappen voor gezet. KMIDB stond aan de basis door de innovatieve samenwerking vorm te geven. “Onze rol was daarnaast het onafhankelijk bewaken, faciliteren en begeleiden van ontwikkelsessies”, vertelt Brigitte Berends. Verder zijn de  'Kwartiermakers’ betrokken bij zogenoemde intervisiemomenten, het faciliteren van crossverbindingen met andere bouwstroominitiatieven.

De whitepaper
De whitepaper van Bouwstroom Noord beschrijft het proces van initiatief naar uitvoering. Want nog voor de zomer begint Trebbe met de bouw van veertien woningen in Westerbork. In het tweede deel van dit jaar beginnen nog eens zeven projecten. Bij elkaar staan er voor dit jaar de bouw van zo’n 177 woningen op stapel.

Klik hier voor de Whitepaper

© KMIDB

Postbus 5061
5201 GB EE  ‘s-Hertogenbosch
Nederland