Web Analytics

SNELLER EN BETER NAAR NULOPDEMETER!

Monitoren als basis voor succes.

Het uitgangspunt van SBNoM was om een nieuwe omgeving te creëren waarbij aan de ene kant de industrie aan het werk wordt gezet om te innoveren, met aan de andere zijde de vraagkant in de vorm van corporaties en gemeenten voor het leveren van het aanbod en het met regelgeving faciliteren van de opgave.

We hebben vooral ervaren dat het heel moeilijk is. Je moet elkaars taal leren spreken, elkaars belangen leren kennen en op een ondernemende manier met elkaar samenwerken.
In de eindpublicatie Van SBNoM is door Emile Quanjel van Avans Hogeschool nauwgezet vastgelegd hoe het SBNoM-traject is verlopen.

De belangrijkste vraag die wij steeds krijgen voorgelegd is of SBNoM nu wel of niet geslaagd is. Wij beantwoorden die vraag altijd met een volmondig ja. Immers, ieder programma van BZK is momenteel gebaseerd op elementen die wij binnen SBNoM hebben ontwikkeld. Of het nu gaat over wijkaanpakken, financiële constructies, standaardisering, woning typologieën, klantreis of pandreis. Het zijn allemaal onderwerpen die wij met
elkaar hebben benoemd. Daarmee zijn we echt voor de troepen uitgelopen.

SBNoM heeft vooral inzicht gegeven in hoe publieke en private partijen moeten samenwerken en welke omgeving daarvoor nodig is. Door SBNoM is het nu duidelijk dat je met elkaar een samenwerkingsvorm kunt vinden zonder dat je moet gaan afrekenen of juridische kaders moet stellen. Dat is een concrete opbrengst.
En natuurlijk het standaardiseren van producten die in het bouwkundige deel en het installatietechnische
deel zitten. Tel daarbij op de bewustwording van de waarde van een goede voorbereiding en samenstelling van het team en we kunnen met een gerust hart concluderen dat SBNoM een cadeau voor de toekomst is.

Brigitte Berends heeft aan dit programma gewerkt als Aanjager en procesmanager van het Werkpakket Aanbod en Peter Linders als Programmaregisseur.

© KMIDB

Postbus 5061
5201 GB EE  ‘s-Hertogenbosch
Nederland