Web Analytics

VERSNELLINGSTUDIO ERFGOED & ENERGIE

MARKT ZOEK BUSINESSBOUWERS

Duurzame energie voor grootse gebouwen. Het is een markt die nieuwe oplossingen nodig heeft. 

Denk bijvoorbeeld aan kloosters, fabrieken, kazernes en kastelen. In Brabant alleen al hebben we er zo een honderdtal. Het zijn bijzondere plekken waar de vonk overslaat als je er bent. Samen vertellen ze het verhaal van Brabant. En om dat te vrijwaren voor uw en onze kinderen, worden ze herbestemd.

De Provincie Noord-Brabant startte in 2010 met de Erfgoedfabriek om die ambitie vorm te geven. Aanpak? Brabants. De provincie ondersteunt partijen bij het verder brengen van hun initiatieven voor herontwikkeling. Verduurzaming van de energievoorziening is een van de thema’s waar extra aandacht naartoe gaat. In dat kader startte een versnellingsprogramma waarin opdrachtgevers, experts, adviseurs, bouwers en toeleveranciers in samenwerking met Spark Campus en Kwartiermakers in de Bouw energievraagstukken aanpakken.

Want de nood is nu echt wel hoog. Nederland kent 62.000 rijksmonumenten. Het energievraagstuk speelt bij alle herontwikkelingstrajecten een rol. De meeste complexen zijn slecht geïsoleerd, hebben grote ruimtes die niet altijd passen bij een nieuwe functie, beschikken over verouderde installaties en maken nauwelijks gebruik van duurzame energieopwekking. Daardoor kampen ze met hoge energiekosten die drukken op de exploitatie en daardoor ook de herontwikkeling beperken.

Het exploitabel maken van deze gebouwen is essentieel. De energiekosten moeten omlaag om het businessplan – en de toekomst – van deze iconen te garanderen. De nood is dus hoog. Maar duurzame energieoplossingen hebben we toch al? Ja, maar we kunnen ze in dit geval niet gebruiken.

De traditionele besparing- en opwekkingstechnieken zijn bij grote erfgoedcomplexen niet toepasbaar vanwege hun impact op de cultuurhistorische waarden.

Hoe krijgen wij die monumentale parels met bestaande en nieuwe technieken energie neutraler? Zonder afbreuk te doen aan de uitstraling en monumentale waarde van de gebouwen. Welke condities moeten aangepast worden en met welke samenwerkingen gaat het vliegwiel draaien?
Dit zijn de vraagstukken die we in versnellingsstudio aanpakken. Gedurende 3 maanden gaan we onder deskundige begeleiding met elkaar aan de slag bij verschillende bijeenkomsten. Het doel is vanuit de markt oplossingen aandragen voor de verduurzaming van erfgoed.

Net als voor bestaande gebouwen en erfgoed is daarvoor maatwerk nodig. De versnellingsstudio is erop gericht om samenwerkingsverbanden te realiseren waarin ketenpartners (ontwerpers, toeleveranciers, installateurs en aannemers) verschillende technische oplossingen samenbrengen en het samen uitwerken in business proposities.

In deze versnellingstudio hebben we de uitdaging beet gepakt omtrent:
'Het mogelijk maken van PV op leien dakbedekking'.

Met 15 deelnemers zijn we gedurende 3 maanden erg druk geweest met dit vraagstuk om uiteindelijk kansrijke oplossingen te presenteren naar de betrokken stakeholders.

Bent u nieuwsgierig?

“Als je tot elkaar gaat verhouden en ook tot het vraagstuk, dan levert dat altijd interessante vernieuwende inzichten op. Dat is de winst van de Versnellingstudio”

Wim Haarmann

Programmamanager Provincie Noord-Brabant

“Franciscus staat voor gerechtigheid, vrede en eerbied voor de schepping. De resultaten uit de Versnellingstudio hebben zeker eerbied voor de schepping"

Mari Platenburg

Economisch Adviseur Franciskanen

“Ik wist eerst niet wat ik ervan moest denken, maar achteraf heeft het een meerwaarde gebracht door deel te nemen aan deze Versnellingstudio"

Simon van de Kerkhof

Accountmanager Lei-Import

© KMIDB

Postbus 5061
5201 GB EE  ‘s-Hertogenbosch
Nederland